กิจกรรมโฮมรูม

แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ( Homeroom )

โรงเรียนวังบ่อวิทยา       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่………….    ภาคเรียนที่   ๑    ปีการศึกษา   ๒๕๕๔

สัปดาห์ที่ ………..  วัน ………………………….ที่ ……………..  เดือน  ………………………….  พ.ศ.  ………….…..…..

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..

วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผลการจัดกิจกรรม

๑.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ……….. คน    ไม่เข้าร่วมกิจกรรม ………. คน   ได้แก่  ๑.๑ …………………………………………  ๑.๒………………………………………………

๑.๓ ……………………………………………  ๑.๔ …………………………………………………. ๑.๕ ………………………………………… ๑.๖……………………………………………….

๒. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………ครูที่ปรึกษา                                                                                            ลงชื่อ………………………………………………..ครูที่ปรึกษา

( ……………………..………………….)                                                                                                                  ( ……………………..………………….)

ลงชื่อ………………………………………………..ฝ่ายกิจการนักเรียน

                                                                                        ( ……………………..………………….)

   หมายเหตุ  ให้ (…..) สาเหตุท้ายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  เช่น ขาดเรียน (ข) / ลา (ล) / มาสาย (ส)

Advertisements

2 comments on “กิจกรรมโฮมรูม

  1. Wararath Laopha พูดว่า:

    พี่แก้วเอาแบบให้ครูที่ปรึกษาเขียนน้อยๆมีไหมคะ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s